06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦

امروز

کارکنان دانشکده فنی مهندسی

 

 •  ذبیح اله ترابی - مسئول دفتر ریاست 
 • رحمان پاریاد  -مدیر امور عمومی 
 • رحمان پاریاد-مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی  
 • محمد حیدری-مدیر آموزش دانشکده
 • یوسف پاپی -کارشناس امور آموزشی(فارغ التحصیلان)
 • حسین فریدونی - کارشناس امور آموزشی ( خدمات آموزشی )
 • عاطفه جوزی پور-کارشناس گروه مکانیک 
 • محمد صفرزاده -کارشناس گروه برق - الکترونیک و کارشناس مسئول  آزمایشگاه های برق الکترونیک 
 • پیروز امید زاده-کارشناس گروه برق - قدرت و مسئول آزمایشگاه برق - قدرت 
 • ناصر محمد زاده-کارشناس گروه شهر سازی 
 • ناصر محمد زاده -کارشناس مسئول آزمایشگاه عمران 
 • صبا بیرانوند-کارشناس گروه عمران 
 • مرضیه حیاتی پور-کارشناس گروه معدن 
 • سمانه قهرمانی- کارشناس گروه کامپیوتر 
 • مینو رحمانی- کارشناس گروه پلیمر 
 • عاطفه شرفی-کارشناس کتابخانه دانشکده 
 • لیلا اکبری-کارشناس کتایخانه دانشکده 

 

 


 


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات