06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨

امروز

سمینارها و کارگاههای آموزشی گروه نظارت و ارزیابینهمین نشست هیأت های استانی نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت عتف
نهمین نشست هیأت های استانی نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت عتف درتاریخ 6 و7 شهریور ماه 1398 در دانشگاه کردستان
 ١٥:١٣ - 1397/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد
بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد به تاریخ 07/09/1397
 ١٥:٠٩ - 1397/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید ازمراکز آموزشی شهرستان بروجرد(2)
بازدید ازمراکز آموزشی شهرستان بروجرد(2) به تاریخ 06/09/1397
 ٠٩:٥٣ - 1397/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید از مراکز آموزش عالی پلدختر
بازدید از مراکز آموزش عالی پلدختر به تاریخ 29/08/1397
 ٠٨:٥٨ - 1397/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان دورود
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان دورود به تاریخ 20/08/1397
 ١٠:٠٩ - 1397/10/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان الشتر
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان الشتر به تاریخ 15/08/1397
 ٠٨:٣٦ - 1397/10/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید از دانشگاه فنی وحرفه ای (پسران ودختران) شهرستان خرم اباد
بازدید از دانشگاه فنی وحرفه ای (پسران ودختران) شهرستان خرم اباد 10/11/97
 ١١:٣٧ - 1397/10/05 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>