امروز: دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠


بررسی طنز در ادبیات داستانی مقاومت با تکیه بر داستان های باغ بلور ، شطرنج با ماشین قیامت ، من او و گوساله سرگردان
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرش دیرکوندی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی طنز در ادبیات داستانی مقاومتبا تکیه بر داستان های باغ بلور ، شطرنج با ماشین قیامت ، من او و گوساله سرگردان "
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرش دیرکوندی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی طنز در ادبیات داستانی مقاومت با تکیه بر داستان های باغ بلور ، شطرنج با ماشین قیامت ، من او و گوساله سرگردان " با راهنمایی دکتر بهمن کرم الهی و مشاوره دکتر علی نوری در تاریخ 99/11/30 ساعت 11 بصورت مجازی برگزار می گردد.
 ١٠:٢٥ - دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
اثربخشی درمان فراشناختی یکپارچه نگر بر تنظیم هیجان ، پریشانی روانشناختی ، راهبردهای مقابله ای و رشد پس از آسیب بیماران قلبی -عروقی همبود با اضطراب
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد دلفان دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " اثربخشی درمان فراشناختی یکپارچه نگر بر تنظیم هیجان ، پریشانی روانشناختی ، راهبردهای مقابله ای و رشد پس از آسیب بیماران قلبی -عروقی همبود با اضطراب"
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد دلفان دانشجوی رشته روانشناسی با عنوان " اثربخشی درمان فراشناختی یکپارچه نگر بر تنظیم هیجان ، پریشانی روانشناختی ، راهبردهای مقابله ای و رشد پس از آسیب بیماران قلبی -عروقی همبود با اضطراب" با راهنمایی دکتر کوروش امرایی و مشاوره دکتر محمدعلی سپهوندی در تاریخ 99/11/30 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.
 ١٠:١١ - دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
نقش نماد و المان های شهری در توسعه گردشگری شهر خرم آباد
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه رضایی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " نقش نماد و المان های شهری در توسعه گردشگری شهر خرم آباد "
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه رضایی دانشجوی رشته جغرافیا با عنوان " نقش نماد و المان های شهری در توسعه گردشگری شهر خرم آباد " باراهنمایی دکتر حامد عباسی و مشاوره دکتر حوریه مرادی در تاریخ 99/11/29 ساعت 10 بصورت مجازی برگزار می گردد.
 ١٢:٢٧ - يکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تاثیر سبک رهبری اخلاقی مدیران مدارس بر کیفیت زندگی کاری دبیران با میانجیگری کیفیت محیط کار مدارس متوسطه اول شهر ستان شوش
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمانه عطایی نیا دانشجوی رشته مدیریت آموزشی با عنوان " تاثیر سبک رهبری اخلاقی مدیران مدارس بر کیفیت زندگی کاری دبیران با میانجیگری کیفیت محیط کار مدارس متوسطه اول شهر ستان شوش"
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمانه عطایی نیا دانشجوی رشته مدیریت آموزشی با عنوان " تاثیر سبک رهبری اخلاقی مدیران مدارس بر کیفیت زندگی کاری دبیران با میانجیگری کیفیت محیط کار مدارس متوسطه اول شهر ستان شوش" با راهنمایی دکتر عباس معدندار و دکتر آزیتا ستار در تاریخ 99/11/28 ساعت 13 بصورت مجازی برگزار می گردد.
 ١٢:١٨ - يکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشانه شناسی اشعار مرید البرغوثی با تکیه بر دو کتاب (استقیط کی علم ) و (طال الشتات)
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالزهرا کثیر دانشجوی رشته ادبیات عربی با عنوان " نشانه شناسی اشعار مرید البرغوثی با تکیه بر دو کتاب (استقیط کی علم ) و (طال الشتات)"
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالزهرا کثیر دانشجوی رشته ادبیات عربی با عنوان " نشانه شناسی اشعار مرید البرغوثی با تکیه بر دو کتاب (استقیط کی علم ) و (طال الشتات)" با راهنمایی دکتر سید اسماعیل قاسمی و مشاوره دکتر روح اله مهدیان طرقبه در تاریخ 99/11/29 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.
 ١٢:١١ - يکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
موقعیت اجتماعی بازرگانان در ایران دوره صفویه
جلسه بررسی رساله دکتری آقای اصغر رحمتی دانشجوی رشته تاریخ با عنوان " موقعیت اجتماعی بازرگانان در ایران دوره صفویه"
جلسه بررسی رساله دکتری آقای اصغر رحمتی دانشجوی رشته تاریخ با عنوان " موقعیت اجتماعی بازرگانان در ایران دوره صفویه" با راهنمایی دکتر محسن رحمتی و مشاوره دکتر جهانبخش ثواقب در تاریخ 99/11/29 ساعت 10بصورت مجازی برگزار می گردد.
 ١٢:٠٨ - يکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تحلیل اثرات جنگ تحمیلی بر تحولات جمعیتی سکونتگاه های مناطق مرزی استان خوزستان
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سهام نیسی دانشجوی رشته جغرافیا و دفاع مقدس با عنوان " تحلیل اثرات جنگ تحمیلی بر تحولات جمعیتی سکونتگاه های مناطق مرزی استان خوزستان "
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سهام نیسی دانشجوی رشته جغرافیا و دفاع مقدس با عنوان " تحلیل اثرات جنگ تحمیلی بر تحولات جمعیتی سکونتگاه های مناطق مرزی استان خوزستان " با راهنمایی دکتر حامد عباسی و مشاوره دکتر علی امیری در تاریخ 99/11/29 ساعت 11/30 بصورت مجازی برگزار می گردد.
 ١٢:٠٣ - يکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی و تحلیل ویژگی های فکری و ادبی سوگ سروده های شهرستان خرم آباد
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زرین رضایی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی و تحلیل ویژگی های فکری و ادبی سوگ سروده های شهرستان خرم آباد"
جلسه بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زرین رضایی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان " بررسی و تحلیل ویژگی های فکری و ادبی سوگ سروده های شهرستان خرم آباد" با راهنمایی دکتر طاهره صادقی تحصیلی و مشاوره دکتر علی نوری در تاریخ 99/11/29 ساعت 13 بصورت مجازی برگزار می گردد.
 ١١:٥٧ - يکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

تمامی حقوق برای دانشگاه لرستان محفوظ می باشد.طراحی و پشتیبانی: واحد فناوری اطلاعات