06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠١ تير ١٣٩٧

امروز

معرفی معاونت

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده

دکتر مجتبی قاسمی کمالوند استادیار گروه ریاضی


آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: رياضي کاربردي(جبرخطي)
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي رياضي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: ghasemi.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mghasemikam@yahoo.com


   

سوابق اجرایی

  1. معاون دانشکده علوم 76 تا 79

  2. معاون پشتیبانی دانشکده علوم 90 تا 92

  3. معاون آموزشی دانشکده علوم 93 تا کنون


سوابق علمی و تحصیلی

  1. کارشناسی: ریاضی از دانشگاه لرستان

  2. کارشناسی ارشد: ریاضی از دانشگاه خوارزمی

  3. دکترا: ریاضی از دانشگاه دولتی مسکو


سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی

  1.  تدریس دروس کارشناسی : ریاضی عمومی (1و2و3 )، جبر (1و2و3 )، معادلات دیفرانسیل، نظریه اعداد، مبانی ماتریس، جبر خطی عددی.

  2.   تدریس دروس کارشناسی ارشد: جبر پیشرفته، روشهای عددی در جبر خطی، نرم افزارهای عددی.

  3. تدریس دروس دکتری : آنالیز ماتریسها, روشهای تکراری حل دستگاههای خطی , مباحث ویژه در جبر خطی

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات