06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩

امروز

سمینارها و کنفرانس ها

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران توسط دانشگاه لرستان با همکاری انجمن ماهی شناسی ایران، هشتم و نهم آبان ماه امسال، برگزار می شود.

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، نمایه شده در ISC است.  

علاقه مندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به تارنمای همایش مراجعه نمایند.

www.ichconf.ac.ir


 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات