06633120069

تلفن

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

معرفی دانشکده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان در حال حاضر با تعداد 12 گروه آموزشی و با بیش از 80 عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت و یک هزار و 955 دانشجو از مهم‌ترین و پرجمعیت‌ترین دانشکده‌های دانشگاه لرستان است. این دانشکده همچنین از قدیمی‌ترین دانشکده‌های دانشگاه لرستان است. دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در اکثر گروهای آموزشی دانشجو می‌پذیرد. این دانشکده برای سال تحصیلی 96/97 و در مقاطع تحصیلی کارشناسی، یک‌هزار و 442، کارشناسی ارشد 310 و دکترا تعداد 203 دانشجو دارد.
 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات