06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٦

امروز

کارکنان

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 سمت    تحصیلات  تلفن مستقیم  تلفن داخلی  عکس  پرسنلی
1

  جاسم دالوندی

 کارشناس فناوری اطلاعات ( I T )  مهندسی فناوری اطلاعات                                                           

2

  حسین دلفان

 کارشناس گروه جغرافیا کارشناسی ارشد مدیریت       06633120106  1279  

3

 آرزو روشن پور

 مسئول دفتر رئیس دانشکده کارشناسی ارشد آمار  06633120106         1247

 

 

 

4

  فرشاد ضرابی

 کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی  فوق دیپلم   06633120106       1255

 

 

 

5

  سید عین اله موسوی

 کارشناس گروه معارف و فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد  06633120103     1261

 

 

 

6

  محمد ظفری نیا

 کارشناس امور پژوهشی و دفتر مجلات دانشکده ادبیات کارشناسی ارشد

 06633120069

 06633120106  

 1253

 

 

 

 

 7

 

 فتانه کاییدی

 

 مسئول آموزش دانشکده ادبیات   کارشناسی ارشد  06633120106      1245

 

 

 

8

 

محمد رضا  نوروزی
کارشناس گروه علوم سیاسی

کارشناسی 
   06633120106 1281

9

مجید  طاوسی چگنی

کارشناس گروه زبان و ادبیات عرب
کارشناسی
      06633120106  1235

 

 

 


10

حسن اسلامی منش

کارشناس گروه علوم تربیتی

کارشناسی ارشد
06633120106
1217

 

 

 

11
 شهرام والی زاده 

 

33120003

 

 

 

12
مهین قربانی چگنی
 مسئول امور عمومی و کارشناس گروه حقوق

کارشناس ارشد حقوق

33120003

1251

 

 

 


13
چنگیز شاه کرمی

کارشناس گروه  باستان شناسی

کارشناسی
06633120106 1272

 

 

14
حسین بیرانوند
کارشناس گروه تربیت بدنی
کارشناسی ارشد
06633120106 1250

 

 

 

15
لیلا شریعت نژاد
کارشناس گروه ادبیات فارسی  
کارشناسی 

   06633120106

   06633120069

1253
16
 سارا سیامکی 

کارشناس آموزش دانشکده 

کارشناسی ارشد

06633120106

06633120069

1253


17
رزیتا آقاجری

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده 
کارشناسی ارشد
33120328
1248

 


18
ملیحه کاکاوند
کارشناس گروه تاریخ
کارشناسی ارشد  تاریخ
   06633120106
1263
19 علی حسینی نژاد کارشناس گروه تربیت بدنی  کارشناس ارشد تربیت بدنی  06633120106 1250
20 سعید سپهوند کارشناس گروه علوم تربیتی  کارشناسی  06633120106 1265

21 کبری پاپی کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی  ارشد 06633120106 1273


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات