06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨

امروز

معرفی معاونت پژوهشی

alizadeh

دکترسيدمحمود ميرزايي الحسيني

رشته تحصیلی: زبان و ادبيات عربی

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل: mirzaei.m@lu.ac.ir

تلفن تماس33120106 -066 داخلی 1304

صفحه شخصی دکترمیرزایی الحسینی
معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان رسماً در تاریخ 1395/10/27 با حکم ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر خسرو عزیزی کار خود را در کنار معاونت آموزشی دانشکده آغاز نمود و مقرر گردید که این معاونت عهده دار مسئولیت های ذیل باشد :

1- بررسی پرونده علمی متقاضیان جذب در گروههای آموزشی ( به عنوان دبیر کار گروه بررسی توانایی علمی ) .

2- بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری .

3-دبیری کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی علوم انسانی در بررسی پرونده های ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی .

4- بررسی پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی.

5- بررسی پرونده پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان جهت انتخاب پژوهشگر برتر.

6- بررسی در خواست های مربوط به اعطای پایه استحقاقی به اعضای هیأت علمی .

7- نظارت بر برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در دانشکده .

سوابق علمی و تحصیلی:


1- کارشناسی زبان وادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1373

2-کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1378 موضوع پایان نامه: الشعر السياسی عند نزار قباني

3 - دکترای زبان وادبیات عربی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1386 موضوع رساله: البحث الدلالي في التراث البلاغي العربي .

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات