06633120069

تلفن

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

معرفی معاونت پژوهشی

alizadeh

دکترمحسن رحمتی

رشته تحصیلی: تاريخ(ايران اسلامي)

رتبه علمی: استاد

ایمیل:rahmati.mo@lu.ac.ir

تلفن تماس33120647 -066 داخلی 1409

صفحه شخصی دکترمحسن رحمتی
معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان رسماً در تاریخ 1398/10/07 با حکم ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر خسرو عزیزی کار خود را در دانشکده آغاز نمود و مقرر گردید که این معاونت عهده دار مسئولیت های ذیل باشد :

1- بررسی پرونده علمی متقاضیان جذب در گروههای آموزشی ( به عنوان دبیر کار گروه بررسی توانایی علمی ) .

2-دبیری کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی علوم انسانی در بررسی پرونده های ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی .

3- بررسی پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی.

4- بررسی پرونده پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان جهت انتخاب پژوهشگر برتر.

5- بررسی در خواست های مربوط به اعطای پایه استحقاقی به اعضای هیأت علمی .

سوابق علمی و تحصیلی:


1- کارشناسی تاریخ از دانشگاه تهران

2-کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دوره اسلامی از دانشگاه تهران, عنوان پایان نامه:« روابط سیاسی - اجتماعی ایلات ترکمن با دولت مرکزی از جنگ مرو تا معاهده آخال1276-1301 ه.ق»، باراهنمایی جناب آقای دکتر غلامحسین زرگری نژاد حفظه الله تعالی

3 - دکترای تاریخ ایران در دوره اسلامی از دانشگاه تهران؛ عنوان پایان نامه:« تحول سیاست و جامعه در ماوراء النهر از قرن سوم تا حمله مغول». .

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات