06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩

امروز

ریاست دانشکده

alizadeh

دکتر مسعود طاهری نیا

رشته تحصیلی: حسابداری

رتبه علمی: استادیار

ایمیل: taherinia.m@lu.ac.ir

تلفن تماس:33120102-066 داخلی 306

صفحه شخصی دکتر طاهری نیا
>

سوابق علمی و تحصیلی:


1- کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی 1376-13701368

2- کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی 1380-1377

3-دکتری حسابداری دانشگاه پونا 1390-1386

سوابق اجرایی:


1- رییس دانشکده علوم اقتصادی و اداری 1394.

2- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقتصادی و اداری- دانشگاه لرستان از مهر1393

3- مدیر گروه آموزشی حسابداری از مهر 1393

4-معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1383-1382

5-عضو شورای راهبردی اساتید دانشگاه لرستان 1393-1391

6-مدیریت امور پژوهشی دانشگاه لرستان 1384-1383

7-مسئول دفتر هم اندیشی اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه لرستان 1385-1382

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات