06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩

امروز

معرفی و تاریخچه

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان در سال 1384 و با دو گروه مدیریت بازرگانی و اقتصاد بازرگانی در مقطع کارشناسی آغاز به فعالت نمود همزمان با افزایش اعضای هیأت علمی در گروه های مدیریت و اقتصاد و نیز اضافه شدن گروه حسابداری به دانشکده ، توسعه تحصیلات تکمیلی مورد تاکید قرار گرفته و رشته های مدیریت بازرگانی و حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت منابع انسانی و دکتری مدیریت رفتار سازمانی و نیز دکتری اقتصاد بخش عمومی به رشته های دانشکده مدیریت و اقتصاد اضافه گردید . هم اکنون این دانشکده با 9 عضو هیأت علمی در گروه مدیریت بازرگانی و 4 عضو هیأت علمی در گروه اقتصاد بازرگانی و 2 عضو در گروه حسابداری  به یکی از قطب های مهم در این رشته ها در غرب کشور تبدیل گردیده و اساتید این دانشکده در ارائه خدمات آموزشی ؛ پژوهشی و مشاوره ای به بخشهای اقتصادی استان ؛ سرآمد دانشگاهیان به حساب می آیند.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات