06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩

امروز

معرفی گروه

معرفی گروه حسابداری

این گروه در سال 1391 و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در واحد اقماری نورآباد فعالیت خود را شروع کرد و هم اکنون در دو مقطع کارشناسی در واحد نور آیاد و ارشد حسابداری  در دانشکده علوم اقتصادی و اداری مشغول فعالیت می باشد .

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات