06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠١ تير ١٣٩٧

امروز

تقویم دانشگاهی

به اطلاع دانشجویان میرساند که تقویم آموزشی نیم سال دوم 97-96 بشرح زیر میباشد :


انتخاب واحد : 96/11/8 لغایت 96/11/13

شروع کلاسها 96/11/14

ترمیم : 96/11/15 لغایت 96/11/16

حذف اضطراری : 96/11/17 لغایت 97/3/4

پایان کلاسها : 97/3/17

امتحانات : 97/3/19 لغایت 97/4/4

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات