06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩

امروز

سامانه نشریات

عنوان لینک
نشریات معتبر وزارت علوم وزارت علوم
نشریات نامعتبر وزارت علوم وزارت علوم2
نشریات معتبر ISC نشریات علمی جهان اسلام
نشریات ISC فاقد نمایه شده mcl.isc
کنفرانس ها و همایش های معتبر ISC ISC
نشریات دانشگاه تهران دانشگاه تهران
نشریات دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس
نشریات دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی
نشریات دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی
نشریات Scopus Scopus
ایگاه مقالات امرالد (emerald) امرالد
پایگاه اطلاعات نشریات کشور Magiran
سازمان بورس واوراق بهادار بورس
پایگاه مقالات ساینس دایرکت (sciencedirect) sciencedirect
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران کتابخانه ملی ایران
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی
وزارت اقتصاد و دارایی اقتصاد و دارایی
سازمان حسابرسی حسابرسی
جامعه حسابدارن رسمی ایران حسابداران رسمی ایران
سازمان امور مالیاتی امور مالیاتی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات