06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩

امروز

معرفی معاونت آموزشی

دکتر داریوش حسنوند

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

رتبه علمی: استادیار

ایمیل: hassanvand.d@.lu.ac.ir

تلفن تماس:33120112-066 داخلی291

صفحه خانگی دکترحسنوند


سوابق علمی و تحصیلی:


1- کارشناسی علوم اقتصادی

2- کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

3-دکتری علوم اقتصادی

سوابق اجرایی:


1- معاونت آموزشی دانشکده علوم پایه و فنی آیت الله العظمی بروجردی

2- مدیر امور پژوهشی دانشگاه آیت ال.... بروجردی

3- مدیر گروه دانشکده علوم اقتصادی دانشگاهآ آیت ال...بروجردی

4-مدیر مالی دانشگاه آیت ال... بروجردی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات