06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ فروردين ١٤٠٠

امروز

سمینارها و کارگاههای آموزشی گروه نظارت و ارزیابی(1398/09/13)بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد
بازدید از دانشگاه پیام نور شهرستان خرم آباد در آذر ماه سال جاری
 ١٤:٢٣ - 1398/10/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
(98/09/06)بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان دورود
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرســتان دورود(دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد اســلامی دورود ومرکز علمـی کاربردی دورود)در تاریـخ 06/09/1398
 ١٢:٠٢ - 1398/09/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
(1398/09/02)بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان بروجرد
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان بروجرد (دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد اسلامی-موسسه غیر دولتی غیر انتفاعی آفرینش و مؤسسه غیر دولتی غیر انتفاعی یاسین)در تاریخ 02/09/1398
 ٠٩:٠٥ - 1398/09/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
(1398/08/22)بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان پلدختر
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان پلدختر(دانشگاه پیام نور-دانشگاه آزاد اسلامی-مرکز آموزش عالی پلدختر-موسسه غیر انتفاعی افلاک و مرکز علمی کاربردی آریا گچ پلدختر)در تاریخ 22/08/1398
 ٠١:٥٠ - 1398/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
(98/08/14)بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان ازنا
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان ازنا(دانشگاه آزاد اسلامی- مرکز علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور ) به تاریخ 14/08/98
 ٢٠:٥٢ - 1398/08/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
(98/08/04)بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان الیگودرز
بازدید از مراکز آموزش عالی شهرستان الیگودرز(دانشگاه آزاد اسلامی- دانشگاه پیام نور- مرکز علمی کاربردی شیشه- مرکز علمی کاربردی الیگودرز1 و دانشگاه فرهنگیان (شهید میر شاکی)) در تاریخ 04/08/98
 ٠١:٠٠ - 1398/08/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
نهمین نشست هیأت های استانی نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت عتف
نهمین نشست هیأت های استانی نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت عتف درتاریخ 6 و7 شهریور ماه 1398 در دانشگاه کردستان
 ١٥:١٣ - 1397/10/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>