06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨

امروز

کارکنان

 

 

 

 

****************

حمیدرضا جمالی خرم آبادی

مدیر بودجه، تشکیلات ،تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیکی: jamali2004@yahoo.ca

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ریاضی

تلفن : 06633120091

 

*****************

رضا بهاری

معاون مدیر بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیکی : r_bahari_56@yahoo.com

مدارک تحصیلی : لیسانس آمار  -  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

 

**************

مرتضی  قربانی

کارشناس گروه بودجه، آمار و اطلاعات

پست الکترونیک: mory1977@gmail.com

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

***********************


فرهاد بیرانوند

رئیس گروه تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیکی : beiranvand59@yahoo.com

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کشاورزی

 

 

*************

نوش آفرین سراجی

رئیس گروه تشکیلات و طبق بندی مشاغل

پست الکترونیکی: 

مدرک تحصیلی: کارشناس تربیت بدنی

 

*****************

وحیده  بیرانوند

کارشناس گروه بودجه، آمار و اطلاعات

پست الکترونیکی : beiranvand_va@yahoo.com

مدرک تحصیلی : لیسانس کامپیوتر

 

**************

بهارک  ایزدی

کارشناس گروه تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیکی : izadi.baharak@yahoo.com

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت بازرگانی

 

*************