بیانیه سطح توافق خدمات

بیانیه سطح توافق خدمات

مراجعین محترم

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات دانشگاه لرستان، به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده، توسط دانشگاه لرستان برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.

این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمات، روش‌های نظارت و مسئولیت‌های دانشگاه را در صورت لزوم مشخص می‌کند.

مسئولیت و تعهدات:

۱- این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها ارباب رجوع از طریق لینک درج شده در صفحه اصلی پرتال، بخش میز خدمت می باشد.

۲- حوزه پاسخگویی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیرالکترونیکی راه اندازی گردیده است. همچنین جهت ارتباط با رئیس به قسمت (حوزه ریاست) و سایر حوزه ها به صفحه ا رتباط با مسئولان مراجعه فرمایید. نظرات سازنده شما برای افزایش کیفیت ارائه خدمات دانشگاه و در صورت لزوم اصلاح فرآیندها موثر خواهد بود در صورت امکان در نظرسنجی میز خدمت الکترونیکی ما مشارکت فرمایید.

۳- به محض ثبت درخواست کد رهگیری و رمز برای درخواست کننده ایجاد می شود و از طریق ردیابی نامه در دبیرخانه میتوانند نسبت به پیگیری درخواست خود اقدام نمایند.

۴- این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس مراجعین گرامی می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی اطلاع رسانی خواهد شد.

۵- تمامی خدمات ارائه شده به مراجعین و دانشجویان، درصورت عدم مشکل زیرساختی بصورت ۲۴ ساعته در دسترس قرار دارد.

با تشکر