اخبار

از سرآمدان علمی گروه الف سال 1400

۱۴۰۱/۰۳/۱۴

دکتر محسن عادلی، عضو هیئت علمی گروه شیمی (دانشکده علوم پایه) دانشگاه لرستان، با اعتبار علمی 1688، رتبه‌ی 4 فهرست گروه الف سرآمدان علمی سال 1400 را کسب نمودند.

بدین ترتیب، دانشگاه لرستان در رتبه‌بندی سال 1400 فدراسیون سرآمدان علمی ایران، بالاتر از دانشگاه‌هایی همچون شیراز، تهران و اراک در رتبه‌ی ششم کشور قرار گرفت.


۱۴۰۱/۰۳/۱۴ - ۲۳:۳۹
۲۸۵۰ بازدید