سامانه های تامین منابع

سامانه های تامین منابع

لیست زیر شامل سامانه های تامین منابع (مقالات - کتاب) دانشگاه لرستان می باشد. جهت استفاده از سامانه های زیر حتما باید ایمیل دانشگاهی داشته باشید و یا از طریق شبکه دانشگاه اقدام نمایید.

سامانه تامین منابع علمی - مگاپیپر

سامانه تامین منابع علمی - نورمگز

سامانه منابع علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری 

دانلود فایل ضمیمه
راهنمای سامانه مگاپیپر ( PDF )
اندازه فایل : 748.1 KB
کلیپ آموزشی راهنمای استفاده دُرنا در مگاپیپر ( MP4 )
اندازه فایل : 21.8 MB