اطلاعیه

گزارش وضعیت انتشار مقالات علمی دانشگاه لرستان بین سال های 89 تا 92

۱۳۹۳/۰۷/۲۰

گزارش وضعیت انتشار مقالات علمی دانشگاه لرستان بین سال های 89 تا 92 بر اساس اطلاعات استخراج شده از فعالیت های ثبت شده اعضای محترم هیأت علمی در سامانه پژوهشی دانشگاه


با توجه به اینکه اعضای محترم هیأت علمی تا 2 سال پس از انجام فعالیت ها ، امکان ثبت آنها را دارند ؛ بر اساس سوابق سال های پیش به طور معمول اطلاعات سال آخر (سال 1392 در نمودار حاضر) تا انتهای سال بعد حداقل به میزان 10 درصد افزایش خواهد یافت.

فایل کامل نمودار را می توانید از لینک زیر دریافت نمائید.


۱۳۹۳/۰۷/۲۰ - ۰۰:۰۰
۵۰۵ بازدید