اطلاعیه

انتصاب سرپرست جدید دانشکده کشاورزی

۱۳۹۳/۰۹/۱۲

انتصاب سرپرست جدید دانشکده کشاورزی

روز سه شنبه 11 آذر طی حکمی از جانب جناب آقای دکتر عزیزی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر جهانشیر شاکرمی عضو محترم هیئت علمی دانشکده کشاورزی بعنوان سرپرست دانشکده کشاورزی منصوب گردیدند. همچنین از زحمات آقای دکتر شهریار جعفری تقدیر و تشکر بعمل آمد.


۱۳۹۳/۰۹/۱۲ - ۰۰:۰۰
۴۵۷ بازدید