اطلاعیه

معاون پژوهشی دانشگاه در دیدار با پژوهشگران برتر:باید پژوهش را به ثروت تبدیل کرد

۱۳۹۳/۰۹/۱۹

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر با استناد به سخنان مقام معظم رهبری گفت: ما باید پژوهش را به ثروت تبدیل کنیم.
دکتر فیضیان افزود: منابعی که در بالا بردن سطح کیفی و کمی پژوهش و تبدیل آن به ثروت باید مورد توجه قرار گیرد را چنین بیان نمود:
پرورش نیروی انسانی پیشرفته؛
راه اندازی کانون های پژوهشی؛
افزایش بودجه های پژوهشی؛
وجود دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی کیفی در سطح ارشد و دکترا؛


دکتر فیضیان با مقایسه ی نمودار میزان رشد علمی کشورهای منطقه به این نکته اشاره کرد که ایران در منطقه ازنظرعلمی به جایگاه مناسبی دست یافته است اما ما نباید به این آمارها مغرور شویم و باید این تحقیقات را مقدمه تبدیل پژوهش به سرمایه دانست.
فیضیان درپایان سخنان خود برای پیشبرد و توسعه ی هر چه بهتر پژوهش راهکارهای زیر را ارایه داد:
افزایش سهم صادرات با فناوری بالا؛
ترغیب و حمایت مخترعین و مبتکرین؛
لحاظ نمودن رشد کمی و کیفی مصرف علم؛
افزایش تعداد محققان در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی؛
ارتقای سازگاری تولید نیروی انسانی با توجه به نیازهای جامعه؛
افزایش سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی؛
افزایش سهم  بخش خصوصی در تامین اعتبارات تحقیقاتی؛
 

ایشان با توضیح علمی موارد قید شده خواستار افزایش تعامل و همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با بخش خصوصی و اجرایی کشور شد./

خبرنگار: عباس بزدوده


۱۳۹۳/۰۹/۱۹ - ۰۰:۰۰
۴۳۵ بازدید