اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام

((اطلاعیه))


به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام در تمامی مقاطع تحصیلی می رساند جهت درخواست وام از 20/10/93 لغایت 8/11/93 به اداره رفاه و خدمات دانشجویی واقع در ساختمان فنی و مهندسی مراجعه فرمایند.


  وامهای دانشجویان روزانه:
1-    وام تحصیلی(دانشجویان روزانه کلیه مقاطع تحصیلی)
2-    وام مسکن (فقط دانشجویان روزانه کلیه مقاطع تحصیلی ساکن در خوابگاههای خودگردان و منازل اجاره ای با اجاره نامه دارای کد رهگیری)
3-    وام ودیعه مسکن (فقط دانشجویان روزانه متأهل دارای مسکن استیجاری با اجاره نامه دارای کد رهگیری در شهر محل تحصیل)
4-    وام حج و عتبات
5-    وام ازدواج ( فقط دانشجویان روزانه که در حین تحصیل ازدواج می نمایند،حداکثر تا یکسال پس از تاریخ ثبت  عقد ازدواج)
6-    وام موارد خاص (دانشجویان دارای بیماری خاص و دانشجویان حادثه دیده در سوانح وتصادف)
7-    وام تغذیه


  وامهای دانشجویان نوبت دوم(شبانه):
1-    وام شهریه(کلیه مقاطع تحصیلی)
2-    وام حج و عتبات

 

* کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دارای واحد ، تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند. چنانچه برای هر کدام از دانشجویان حادثه ای اتفاق افتاد می توانند با در دست داشتن مدارک لازم به اداره رفاه و خدمات دانشجویی جهت معرفی به شرکت بیمه طرف قرارداد مراجعه نمایند.


*  دانشجویان عزیز جهت تهیه فرم وامها به سایت دانشگاه قسمت معاونت دانشجویی ویا انتشارات بخش  خصوصی مراجعه فرمایند.
* جهت دریافت وامهای ذکر شده سند تعهدنامه محضری الزامی است.
*  وامهای مذکور در صورت تأمین اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجویان پرداخت خواهند شد.

*در ضمن مهلت فوق قابل تمدید نمی باشد.*اداره رفاه و خدمات دانشجویی


۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۰۰:۰۰
۴۲۹ بازدید