اطلاعیه

اطلاعیه شماره 1 ثبت نام پذیرفته شدگان نیمه متمرکز مقطع کارشناسی

اطلاعیه


ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت، به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان نیمه متمرکز مقطع کارشناسی سال 94-93 دانشگاه لرستان میرساند که      ثبت نام غیر حضوری این عزیزان بصورت اینترنتی از طریق سامانه      www.golestan.lu.ac.ir    (فقط با مرورگر IE    )   در روزهای چهارشنبه مورخ 08/11/93 لغایت پنج شنبه مورخ   09/11/93 انجام خواهد گرفت. جهت مشاهده ثبت نام الکترونیکی  به قسمت راهنمای سیستم در سامانه مذکور  مراجعه نمایید.

توجه: انجام ثبت نام الکترونیکی به منزله پذیرش دانشجو نبوده و ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان پس از تحویل مدارک در زمان مقرر و تأیید اطلاعات توسط مدیریت امور آموزشی دانشگاه خواهد بود.

 زمان تحویل مدارک ثبت نامی: پذیرفته شدگان میبایست با در دست داشتن پرینت انجام پذیرش غیرحضوری جهت ثبت نام قطعی، مدارک ثبت نامی خود را شخصا  از تاریخ 11 /11/93 لغایت 14/11/93 تحویل گروه های آموزشی مربوطه  مستقر در دانشکده ها دهند.


مداركي كه پذيرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند :
-پذيرفته‌شدگان بايد داراي يكي از مدارك پايان دوره كارداني (حداكثر تا تاريخ 30/11/93) و يا گواهينامه پايان دوره پيش‌دانشگاهي     (تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي94-1393 ) و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه كه درآن بخش و شهرستان  محل اخذ مدرك تحصيلي  مشخص شده  باشد براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
- اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ما قبل مدرك و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد و يا  نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد.
اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 31/6/93) به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام يك برگ تصوير آن.
- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري كپي از آنان.
- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (براي تمام داوطلباني كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي‌گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند).
- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 38 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1393 مشخص كند (براي برادران).
- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان.
- معرفينامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از رؤساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد. داوطلب با توجه به ماده 1 و تبصرههاي چهارگانه آن در آئين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين نامه مذكور، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان و يا ايثارگران مي‌باشند.
- آن دسته از داوطلبان شاهد و ايثارگر با سهميه‌هاي بنياد شهيد و امورايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح پذيرفته شده‌اند در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تاييد سهميه ثبت‌نامي خويش نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام از آنان همان عنوان اعلام شده از سوي سازمان سنجش مي‌باشد. بديهي است چنانچه سهميه پذيرفته شده‌اي بر حسب مورد از سوي ارگانهاي فوق مورد تاييد قرار نگيرد از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.
- پذيرفته‌شدگان لازم است به همراه تصوير گواهي پيش دانشگاهي خود به دفاتر پستي محل سكونت خود مراجعه و درخواست تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش وپرورش محل تحصل خود را نمايند و اين رسيد پستي را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي خود ارائه نمايند.
ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا اداره  آموزش پرورش شهرستان ذيربط براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه (رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384 به بعد كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروري مي‌باشد.
تذكرات مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي :
- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمه‌متمركز اعلام گرديده است، چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال1393 نيز باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً مي‌بايست در رشته پذيرفته‌شده نيمهمتمركز (قبولي جديد) ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند. اين دسته از پذيرفته‌شدگان به منظور ثبت نام در رشته قبولي نيمه متمركز نياز به انصراف از رشته قبولي قبلي خود ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. همچنين براي پذيرفته‌شدگان دورههاي روزانه نيمه‌متمركز يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.
 - داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي دوره هاي روزانه درج گرديده، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت‌نام نمايند و يا ننمايند، حق شركت در آزمون سراسري سال1394 را نخواهند داشت.


۱۳۹۳/۱۱/۰۶ - ۰۰:۰۰
۷۹۶ بازدید