اطلاعیه

نخستین جلسه هیات ممیزه دانشگاه لرستان با حضور ریاست دانشگاه و اعضای جدید برگزار گردید

۱۳۹۳/۱۱/۲۹

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان این جلسه با حضور اعضای جدید که با حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری به تازگی به عضویت این شورا درآمده اند برگزار شد و  با توجه به دستور کار جلسه  در خصوص مباحث مطروحه  به بحث و تبادل نظر پرداخته شد .


۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۰۰:۰۰
۴۵۲ بازدید