اطلاعیه

نخستین جلسه پیگیری امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه لرستان

۱۳۹۳/۱۲/۰۳

به گزارش خبرنگار روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه صبح امروز مورخ 93/12/03 جلسه ای با حضور ریاست دانشگاه و مدیر امور ایثارگران استانداری لرستان جناب آقای دریکوند، قنبری مدیر بنیاد شهید شهرستان خرم آباد، مدیر حراست بنیاد شهید شهرستان و آقای دکتر میرنصوری مدیر محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه لرستان در محل دفتر ریاست دانشگاه تشکیل و به بحث و تبادل نظر پیرامون امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر پرداختند.


۱۳۹۳/۱۲/۰۳ - ۰۰:۰۰
۴۳۳ بازدید