اطلاعیه

فراخوان دعوت به سرمايه گذاري در خصوص ساخت رستوران آزاد، بوفه دانشجويي و فروشگاه

۱۳۹۴/۰۵/۲۵

دانشگاه لرستان در نظر دارد در سايت مركزي به متقاضيان سرمايه گذاري در ساخت رستوران آزاد، بوفه دانشجويي و فروشگاه با رعايت مقررات مربوطه زمين واگذار كند.
لذا از علاقمندان به سرمايه گذاري در اين خصوص دعوت به عمل مي آيد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 066- 33120086 تماس و يا به معاونت دانشجويي دانشگاه لرستان مراجعه كنند.


۱۳۹۴/۰۵/۲۵ - ۰۰:۰۰
۴۵۵ بازدید