اطلاعیه

برگزاری جلسه ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود

۱۳۹۴/۰۶/۰۸

نخستین جلسه ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ، در محل دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد

به همت مدیریت امور فرهنگی دانشگاه و با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی ، معاون محترم دانشجویی، معاون محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  مدیر محترم امور فرهنگی ، کارشناس محترم روابط عمومی ، دبیر محترم جامعه اسلامی دانشجویان و نمایندگان محترم بسیج دانشجویی ، مسئول محترم امور فوق برنامه و معاون مدیر امورفرهنگی ، نخستین جلسه ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه در محل دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه لرستان، در این جلسه مقرر شد هریک از اعضای ستاد در قالب کار مشترک در بخش های استقبال و برگزاری جشن ورودی ها ، مشارکت فعال داشته باشند . از جمله مهمترین تصمیمات اتخاذ شده می توان به تهیه سی دی حقوق دانشجویی به پیشنهاد معاونت دانشجویی ، برنامه ریزی محتوای جشن ورودیها توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و تهیه کلیپ معرفی دانشگاه و ... اشار ه نمود .


۱۳۹۴/۰۶/۰۸ - ۰۰:۰۰
۴۵۸ بازدید