اطلاعیه

برگزاری انتخابات انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران در دانشگاه لرستان

۱۳۹۴/۰۸/۲۸

عصر روز چهار شنبه  27 آبان 94 و در حاشیه سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران با برگزاری انتخابات، اعضای اصلی و علی البدل این انجمن مشخص شدند.
انتخابات این انجمن هر سه سال یکبار انجام می شود. که با توجه به اتمام دوره اعضاء، با حضور نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با اخذ آراء اعضای انجمن از میان افراد کاندیدای عضویت در هیات مدیره انجمن، افراد ذیل برگزیده شدند.
آقایان دکتر جلیلی فر، دکتر محمود رضا مرادیان، دکتر رضا خانی، دکتر سودمند افشار و دکتر یوسفی بعنوان اعضای اصلی و دکتر عباس علی رضایی و سرکار خانم دکتر زری سعیدی بعنوان عضو علی البدل در هیات مدیره انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران انتخاب شدند.     
لازم به ذکر است که در بین افرادی که کاندیدای سمت بازرسی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران بودند پس از اخذ آرا آقای دکتر علی رضا فضیلت فر انتخاب گردید.
در پایان نیز به دکتر مرادیان عضو محترم هیات علمی دانشگاه لرستان که به عنوان یکی از اعضای اصلی  انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران انتخاب شدند تبریک می گوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ - ۰۰:۰۰
۵۷۹ بازدید