اطلاعیه

اطلاعیه ی معاونت پژوهشی در خصوص برگزاری کارگاه های مرتبط باهفته ی پژوهش

معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان آمادگی دارد تا هماهنگی لازم جهت برگزاری کارگاههای مرتبط با هفته پژوهش را انجام دهد.لذا به اطلاع کلیه اساتید محترم جهت برگزاری کارگاه میرساند تا موضوع کارگاه را تا تاریخ 94/9/4 به معاونت مذکور ارسال نماید . بدیهی است تاریخ و ساعت و مکان برگزاری کارگاهها پس از انجام هماهنگی های لازم از طریق سایت منتشر میگردد.


۱۳۹۴/۰۹/۰۲ - ۰۰:۰۰
۴۴۷ بازدید