اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان در خصوص پرداخت اجاره بهای خوابگاه

اطلاعیه مهم:

پرداخت اجاره بهای خوابگاه

دانشجویانی که تا تاریخ 94/10/12 اجاره بهای خوابگاه خود مربوط به نیمسال اول 95-94 را پرداخت ننمایند کارت تغذیه آنها مسدود خواهد شد.

معاونت دانشجویی


۱۳۹۴/۱۰/۰۷ - ۰۰:۰۰
۴۷۸ بازدید