اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص اجاره بهای نیمسال دوم 95-94 خوابگاهها

قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاههای دولتی

ضمن تشکر و قدردانی از دانشجویانی که اجاره بهای خوابگاه خود را در ترم جاری پرداخت نموده اند بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت ادامه اسکان در نیمسال دوم الزامیست از تاریخ 13/10/94 لغایت 15/11/94 نسبت به پرداخت اجاره بها خوابگاه خود از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir اقدام نمایند. لازم به ذکر است عدم پرداخت به موقع اجاره بها به منزله انصراف از خوابگاه بوده و مدیریت اموردانشجویی نسبت به جایگزین نمودن متقاضیان خوابگاه اقدام می نماید.

مدیریت امور دانشجویی
اداره امور خوابگاهها


۱۳۹۴/۱۰/۱۶ - ۰۰:۰۰
۵۱۴ بازدید