اطلاعیه

کسب عنوان دوم المپیاد غیر متمرکز علمی دانشجویی کشور توسط دانش آموخته دانشگاه لرستان

۱۳۹۴/۱۱/۱۰


ریاست دانشگاه لرستان از خانم صبا دلفان دانش آموخته کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات این دانشگاه تقدیر بعمل آورد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان: در پی کسب مقام دوم کشور و همچنین مقام اول بیستمین المپیاد غیر متمرکز علمی دانشجویی قطب 8 کشور در رشته زراعت و اصلاح نباتات توسط خانم صبا دلفان دانش آموخته دانشگاه لرستان دکتر خسرو عزیزی رئیس دانشگاه با اهداء لوح و هدیه ای به رسم  یادبود از ایشان تقدیر بعمل آوردند.۱۳۹۴/۱۱/۱۰ - ۰۰:۰۰
۵۹۸ بازدید