اطلاعیه

تشکیل اولین جلسه کارگروه علم، فناوری و نوآوری اتاق فکر استان در دانشگاه لرستان

۱۳۹۴/۱۱/۱۱


اولین جلسه کارگروه علم، فناوری و نوآوری اتاق فکر استان امروز 11 بهمن 94 در محل دفتر معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه لرستان با حضور اعضاء تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان: دکتر هاشمی رئیس اتاق فکر استان  در گفتگویی  با خبرنگار این واحد ضمن  تشریح اهداف اتاق فکر و وظایف کارگروه علم، فناوری و نوآوری افزود در این جلسه اعضای کارگروه بر ضرورت توجه بیش از پیش به موارد ذیل تاکید نمودند.
-    لزوم تدوین سند آمایش علم و فناوری استان
-    لزوم تبدیل استان لرستان به قطب گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
-    نیاز استان به تاسیس دانشکده کارآفرینی
-    نیاز به افزایش کیفیت آموزش در دانشگاه های استان
-    لزوم تبیین نقش و جایگاه اتاق فکر استانی به عنوان خواستگاه گفتمان استانی
-    لزوم ارتباط نزدیک تر اتاق فکر و مسئولین اجرایی استان در راستای انتقال خروجی اتاق فکر به مدیران
این جلسه با حضور دکتر غیاثوند مدیر کارگروه علم، فناوری و نوآوری، دکتر حمزه امیری رئیس بنیاد نخبگان استان، مدیر و معاون آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی و تعدادی از نخبگان و خبرگان استانی برگزار گردید.


۱۳۹۴/۱۱/۱۱ - ۰۰:۰۰
۴۴۰ بازدید