اطلاعیه

طرح حمایت از مادران شیرده و باردار شاغل به تحصیل در دانشگاه ها

صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد به منظور تحکیم بنیان خانواده ها و همچنین کمک به تغذیه مادران باردار و شیرده با حمایت و همکاری بنیاد علوی نسبت به تامین سبد غذایی اقدام نماید. لذا آندسته از دانشجویان متأهل سرپرست خانواده یا همسردانشجو با در دست داشتن مدارک ذیل به اداره رفاه و خدمات دانشجویی مراجعه نمایند.
شرایط متقاضیان:   
1-    سرپرست خانواده یا همسر دانشجو باشند.
2-    حداقل سه ماه از دوران بارداری گذشته باشد. در صورت تولد نوزاد، سن نوزاد کمتر از شش ماه باشد.

مدارک لازم:   
1-    تایید و گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان با ذکر تاریخ شروع بارداری
2-    تایید و گواهی مرکز بهداشت برای نوزادان متولد شده
3-    تصویر واکسیناسیون نوزاد
4-    تصویر شناسنامه تمام صفخات پدر، مادر و نوزاد


                                                      مدیریت امور دانشجویی
                                                   اداره رفاه و خدمات دانشجویی


۱۳۹۴/۱۱/۱۱ - ۰۰:۰۰
۶۸۲ بازدید