اطلاعیه

قابل توجه دانشجويان متقاضي مهماني و يا انتقالي

به اطلاع دانشجويان متقاضي مهماني و يا انتقالي مي رساند كه كميسيون موارد خاص دانشگاه لرستان از تاريخ 6/11/94 از پذيرش هرگونه درخواست با توجه به محدوديت زماني و شروع ترم تحصيلي 2-94 معذور است. بديهي است كليه درخواست ها بايستي از طريق ثبت در سامانه نقل و انتقالات دانشجويي در ارديبهشت ماه 95 پيگيري گردند.


دكتر محمود رضا شاكرمي
معاون دانشجويي و دبير كميسيون موارد خاص دانشگاه لرستان


۱۳۹۴/۱۱/۱۱ - ۰۰:۰۰
۴۶۱ بازدید