اطلاعیه

ارتقاء سطح کیفی میکروسکوپ الکترونی (SEM) دانشگاه لرستان

۱۳۹۴/۱۱/۱۴


با اضافه کردن تجهیزات جانبی به میکروسکوپ الکترونی (SEM) امکان بررسی نمونه های زیستی در حالت طبیعی و بدون خشک کردن و لایه نشانی طلا، در دانشگاه لرستان فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان: دکتر بارانی مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان گفت: با اضافه کردن تجهیزات جانبی به میکروسکوپ الکترونی (SEM) امکان بررسی نمونه های زیستی در حالت طبیعی و بدون خشک کردن و لایه نشانی طلا، در دانشگاه لرستان فراهم شد. در این روش نمونه در فشار بسیار کم و به کمک یک سیستم ترموالکتریک که بر اساس اثر Peltier کار می کند در دمای بسیار پایین فریز می شود. در روشهای معمول نمونه بایستی خشک شود که همین امر باعث تخریب بافت نمونه می شود اما در این حالت نمونه ها در حالت طبیعی و بدون هیچ گونه تخریبی در بافت، مورد مطالعه قرار می گیرند.۱۳۹۴/۱۱/۱۴ - ۰۰:۰۰
۴۹۱ بازدید