اطلاعیه

آیین تکریم و معارفه معاون دانشجویی، مدیر امور پژوهشی و مدیر امور آموزشی دانشگاه لرستان

۱۳۹۴/۱۱/۲۴

صبح امروز در محل دفتر ریاست آیین تکریم و معارفه معاون دانشجویی، مدیر امور پژوهشی و مدیر امور آموزشی دانشگاه لرستان انجام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان: با انتصاب دکتر محمود رضا شاکرمی معاون دانشجویی دانشگاه لرستان به بعنوان رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان دکتر خسرو عزیزی رئیس دانشگاه از زحمات ایشان تقدیر و تشکر بعمل آوردند و طی حکمی دکتر حجت اله یونسی را به سمت معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان منصوب نمود ایشان پیش از این عهده دار سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه لرستان بودند. دکتر عزیزی همچنین در احکامی جداگانه دکتر قاسم صحرایی و دکتر داریوش یاراحمدی را به سمت مدیر امور آموزشی و مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان منصوب نمودند. ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ - ۰۰:۰۰
۶۵۲ بازدید