اطلاعیه

برگزاری تریبون آزاد پیرامون مسائل و مشکلات خوابگاه های دانشگاه لرستان

۱۳۹۵/۰۱/۲۲

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان: ظهر امروز در محل دانشکده اقتصاد با حضور دکتری یونسی معاون دانشجویی، دکتر خدایاری مدیر دانشجویی، آقای شهرام والیزاده رئیس اداره خوابگاه ها و دانشجویان دانشگاه لرستان تریبون آزاد پیرامون مسائل و مشکلات دانشجویی در حوزه خوابگاه ها برگزار گردید.
این برنامه به درخواست تشکل جامعه اسلامی دانشجویان برگزار گردید و در آن دانشجویان بی پرده و بدون واسطه مسائل و دغدغه های خود را پیرامون خوابگاه های دانشجویی مطرح کردند و مسئولین نیز به فراخور موضوع پاسخگوی دانشجویان بودند. 
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ - ۰۰:۰۰
۴۴۵ بازدید