اطلاعیه

دانشگاه لرستان رتبه اول دانشگاه‌هاي دولتي كشور را در حوزه كارآموزي از آن خود كرد.

۱۳۹۵/۰۱/۲۲

از سوي اداره كارآموزي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران دانشگاه‌هاي برتر فعال در سامانه ملّي كارآموزي در سال 1394 معرفي شدند.
بر اساس رتبه بندی اعلام شده از سوی اداره كارآموزي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، دانشگاه لرستان رتبه اول دانشگاه‌هاي دولتي كشور را در حوزه كارآموزي از آن خود كرد. در اين حوزه، دانشگاه صنعتي امير كبير و دانشگاه صنعتي قم به ترتيب دوم و سوم شدند.
در حوزه دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز رتبه اول، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين رتبه دوم و دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه و واحد نجف‌آباد مشتركاً رتبه سوم را احراز نمودند.
در دانشگاه‌ فني و حرفه‌اي، آموزشكده فني و حرفه‌اي شماره 1 تبريز، آموزشكده فني و حرفه‌اي گلپايگان و دانشكده فني و حرفه ‌اي پسران بندرعباس اول تا سوم شدند.
در دانشگاه‌هاي غير انتفاعي، موسسه آموزش عالي بينالود مشهد و دانشگاه بين‌المللي امام رضا (ع) اول و دوم شدند. همچنين دانشگاه علوم پزشكي مشهد در حوزه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور مقام اول را به خود اختصاص داد.
دانشگاه پيام نور مركز رشت و دانشگاه پيام نور استان تهران-شمال نيز در حوزه پيام نور اول و دوم شدند.


۱۳۹۵/۰۱/۲۲ - ۰۰:۰۰
۴۴۲ بازدید