اطلاعیه

اطلاعيه مواد امتحانی و ضرایب آنها براي متقاضیان شرکت در مصاحبه آزمون دکتري (نيمه متمرکز) سال 1395...

۱۳۹۵/۰۱/۲۸

بسمه تعالی

**با توجه به اصلاحات جدیدی که روی مواد آزمون و ضرایب رشته های تاریخ ایران بعد از اسلام و زبان و ادبیات فارسی (با گرایش عرفانی) اعمال گردیده است، فایل ضمیمه را مجددا مطالعه فرمائید**

اطلاعيه شماره  1 دانشگاه لرستان درباره مواد امتحانی و ضرایب آنها براي متقاضیان شرکت در مصاحبه آزمون ورودي دوره دکتري «Ph.D» (نيمه متمرکز) سال 1395

بدين وسيله به اطلاع داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1395 مجاز به انتخاب رشته گرديده اند،می رساند مواد آزمون کتبی و ضرایب آنها در رشته های مختلف  بشرح فایل ضمیمه می باشد.

((زمان ، مکان ، مدارک مورد نیاز آزمون کتبی و مصاحبه و حدنصاب رشته های مختلف در اطلاعیه های بعدی به آگاهی داوطلبان خواهد رسید)).


۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۰۰:۰۰
۴۲۶ بازدید