اطلاعیه

آگهی تجدید مناقصه عمومی عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه لرستان

 

  آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 1-95

(يك مرحله اي )

 

دانشگاه لرستان  در نظر دارد  عمليات تعمير و نگهداري تأسيسات  خود  را از طريق  مناقصه عمومي   يك مرحله اي  به پيمانكار  واجد شرايط كه تجربه  كافي در اين زمينه را دارند به شرح  زير واگذار  نمايد:

1-آدرس مناقصه گزار : خرم آباد- كيلومتر5 جاده خرم آباد  بروجرد دانشگاه  لرستان

2-شماره تلفن  دانشگاه و نمابر  دبيرخانه كميسيون معاملات : 06633120110

3-موضوع مناقصه :  عمليات تعمير و نگهداري  تاسيسات مكانيكي  و برقي دانشگاه شامل تاسيسات گرمايشي  ، برودتي ، آبرساني ،فاضلاب  ،آب فضاي سبز ، تاسيسات برقي  و تعميرات جزيي  تاسيسات زيربنايي و تلفن

4- زمان دريافت اسناد مناقصه گزار : از روز سه شنبه مورخ 21/2/95 لغایت روز سه شنبه مورخ 28/2/95

5-آدرس محل دريافت اسناد :  سايت مركزي  دانشگاه كيلومتر  5 جاده خرم آباد  بروجرد ساختمان مركزي دبيرخانه كميسيون معاملات  دانشگاه لرستان تلفن 06633120110

6-آدرس محل تحويل اسناد مناقصه : دبيرخانه كميسيون معاملات دانشگاه لرستان تلفن  06633120110

7-مهلت  تحويل اسناد   مناقصه : تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 3/3/95

8-زمان بازگشايي پاكات : روز سه شنبه  مورخ 4/3/95 ساعت 10صبح

9-مکان بازگشایی پاکات : دفتر معاونت پشتيباني و توسعه  دانشگاه

10- مبلغ و نوع  تضمين  شركت در مناقصه : چك تضمين شده بانكي  يا ضمانتنامه بانكي معتبر  به مبلغ      000/000/300 ريال به نام  دانشگاه  لرستان

11-دانشگاه لرستان  در رد يا قبول  هريك از پيشنهادها مختار است.     

12-مناقصه در يك مرحله  برگزار مي شود.

13-ذكر شماره  مناقصه روي پاكت  الزامي است .

14-  حضور نمايندگان   شركت ها  با معرفي   نامه كتبي معتبر و مهر شرکت در بازگشايي  پاكت  قيمت (ج) بلامانع مي باشد.

15-اسناد مناقصه  دانشگاه  به نشاني  LU.AC.IR  قابل دريافت  مي باشد.

16- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.    

 


۱۳۹۵/۰۲/۲۱ - ۰۰:۰۰
۴۲۹ بازدید