اطلاعیه

اطلاعیه شماره 4 قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون مرحله دوم دکتری سال 95 دانشگاه لرستان

                                                                                                                   بسمه تعالی
اطلاعیه شماره 4
قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون مرحله دوم دکتری سال 95 دانشگاه لرستان

- تمامی داوطلبانی که موفق به ثبت نام نشده اند تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ 95/2/26مهلت دارند اقدام به ثبت نام نمایند.
- برای کلیه داوطلبان دکتری سال 95 که اقدام به ثبت نام نموده و فرم شماره 2 و فیش واریزی را به آدرس ایمیل داده شده (PhD95@Lu.ac.ir) ارسال نموده اند پیامکی (SMS) مبنی بر موفقیت در ثبت نام ، ارسال گردیده است. داوطلبان عزیزی که مدارک را از طریق ایمیل فوق ارسال داشته ولی تا کنون پیامک را دریافت نداشته اند لازم است جهت بررسی ثبت نام با شماره تلفن 06633120111 تماس حاصل نمایند.
- تذکر مهم: کلیه داوطلبان می بایست فرم تکمیل شده شماره( 1) بهمراه مدارک و مستندات و اصل فیش واریزی را به هنگام مراجعه حضوری در روز مصاحبه به همراه خود داشته و تحویل مسئولین مربوطه نمایند.
- آزمون کتبی ساعت 8 صبح و مصاحبه ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 95/3/5 و بسته به تعداد داوطلبان در روزهای 95/3/6 و 95/3/7 ادامه می یابد.
- رشته های کشاورزی به دانشکده کشاورزی واقع در کیلومتر 12 جاده خرم آباد – اندیمشک و سایر رشته ها به سایت مرکزی دانشگاه لرستان واقع در کیلومتر 5 جاده خرم آباد – تهران مراجعه نمایند.

                                
                                                                                                                باآرزوی موفقیت
                                                                                               مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان


۱۳۹۵/۰۲/۲۵ - ۰۰:۰۰
۴۷۹ بازدید