اطلاعیه

اطلاعیه : فراخوان ثبت نام در کارگاه آموزشی SPSS

اطلاعیه
فراخوان ثبت نام در کارگاه آموزشی SPSS
برپایه موافقت معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، گروه آمار و علوم  کامپیوتر در نظر دارد در روزهای  4 و 5 خرداد 95 کارگاه آموزشی  SPSS برگزار نماید. علاقمندان به فرا گیری این نرم افزار به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیات علمی می توانند با پرداخت هزینه شرکت در کارگاه این دوره را گذرانده وگواهی شرکت در کارگاه را اخذ نمایند.
یادآوری
1-هزینه شرکت در کارگاه بایستی طبق نامه شماره 1791 مورخ 95/2/6 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان به حساب 2709056878 به نام معاونت پژوهش و فناوری واریز و رسید آن حداکثر تا تاریخ 95/3/3 تحویل گروه آمار شود.
2-هزینه شرکت در کارگاه برای دانشجویان مبلغ 300000 ریال و برای اعضای هیات علمی مبلغ 500000 ریال است.
3-با توجه به فضا و امکانات محدود برای برگزاری کارگاه در صورتیکه تعداد افراد متقاضی بیشتر از ظرفیت کارگاه باشد  گروه آمار در انتخاب گروه اول اختیار کامل دارد ؛ برای باقیمانده افراد در نوبت بعدی کارگاه برگزار خواهد شد.

                                                                                                                                                                 گروه آمار و علوم کامپیوتر


۱۳۹۵/۰۲/۲۵ - ۰۰:۰۰
۴۷۹ بازدید