اطلاعیه

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان به عضویت شبکه آزمایشگاه فناوری های راهبردی کشور درآمد

۱۳۹۵/۰۳/۰۱

 


تایید عضویت قطعی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان در شبکه آزمایشگاه فناوری های راهبردی پس از  دوره آزمایشی یکساله
به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان: دکتر بارانی مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان گفت: بعد از یکسال عضویت آزمایشی و بر اساس ارزیابی های انجام شده آزمایشگاه  مرکزی دانشگاه لرستان  از تاریخ 25/2/1395 به عنوان عضو قطعی شبکه آزمایشگاه فناوری های راهبردی پذیرفته شد.  این شبکه آزمایشگاهی زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری قرار دارد. اعضای این شبکه از حمایتهای زیر برخوردار  خواهند شد:
•    حمایت از برگزاری و یا حضور کارشناسان  در کارگاهها  و دوره های آموزشی
•    حمایت از تعمیر و نگهداری و تامین قطعات تجهیزات
•    حمایت از اخذ اعتبار نامه استاندارد ISO/IEC 17025
•    حمایت از پیاده سازی نرم افزار مدیریت آزمایشگاه
•    حمایت از خرید تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل از نمایشگاه سالانه  
•    حمایت از خرید تجهیزات از خارج کشور برای 10 آزمایشگاه با عضویت قطعی که بین 20 رتبه برتر شبکه باشند


۱۳۹۵/۰۳/۰۱ - ۰۰:۰۰
۴۳۷ بازدید