اطلاعیه

به اطلاع کلیه ثبت نام کنندگان در کارگاه SPSSمی رساند...

به اطلاع کلیه ثبت نام کنندگان در کارگاه SPSSمی رساند، کارگاه در تاریخ های 4 و 5 خرداد راس ساعت هشت صبح و در مکان آزمایشگاه علوم ریاضی ( طبقه همکف دانشکده علوم پایه ) برگزار خواهد شد.
                                                                                                                               گروه آمار


۱۳۹۵/۰۳/۰۳ - ۰۰:۰۰
۴۱۹ بازدید