اطلاعیه

شورای عالی ورزش دانشگاه لرستان با حضور دکتر پورکیانی مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم تشکیل جلسه داد

۱۳۹۵/۰۳/۱۷


به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان: چهارشنبه 12 خرداد 95 و در محل سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه لرستان اعضای شورای عالی ورزش دانشگاه لرستان با حضور دکتر پور کیانی تشکیل جلسه دادند.


شورای عالی ورزش دانشگاه لرستان دومین جلسه خود را در دوره جدید با حضور دکتر پور کیانی و اکثر اعضاء منجمله دکتر عزیزی رئیس دانشگاه لرستان، دکتر یونسی معاون دانشجویی، دکتر عزیزپور مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان، دکتر رحمتی رئیس اداره تربیت بدنی و دبیر شورا، اعضای هیات علمی و کارشناسان حوزه تربیت بدنی دانشگاه لرستان برگزار نمود.

دکتر رحمتی رئیس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه لرستان پس از پایان جلسه گفت : در این جلسه مصوب شد که دانشگاه لرستان با همکاری وزارت علوم نسبت به ساخت و تامین اعتبار استخر دانشگاه، احیاء پیست دومیدانی و تکمیل فضای اداری زمین چمن دانشکده کشاورزی و تجهیز سالنهای بدنسازی خوابگاه های خواهران و برادران را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۰۰:۰۰
۴۵۳ بازدید