اطلاعیه

مسئول پيگيري اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در وزارت علوم منصوب شد

۱۳۹۵/۰۴/۰۹دكتر محمد فرهادي وزير علوم،تحقيقات و فناوري طي حكمي دكتر وحيد احمدي معاون پژوهش و فناوري اين وزارت را به عنوان مسئول پيگيري طرح هاي اقتصاد مقاومتي اين وزارت منصوب كرد.
در حكم انتصاب دكتر احمدي، بازنگري و اصلاح نظام آموزش عالي در جهت ارزش آفريني و كارآفريني  و طراحي الگوي تغيير و ارتقاي نقش دانشگاه ها در حل مشكلات كلان دستگاهي و بنگاه هاي اقتصادي كشور به عنوان مانوريت اصلي مورد تاكيد قرار گرفته است.
در ادامه اين حكم آمده است:لازم است ضمن تدوين برنامه عملياتي در چارچوب منشور پروژه ها طبق برنامه زمان بندي صورت پذيرد و به طور مستمر گزارش اقدام هاي به عمل آمده به دبيرخانه ستاد گزارش شود. در همين راستا كليه معاونت ها و مديران وزارت و دستگاه هاي تابعه همكاري و هماهنگي لازم را به عمل خواهند آورد .
گفتني است اين انتصاب در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري براي تحقق اقتصاد مقاومتي و براساس مصوبه جلسه مورخ 16/1/95 ( هجدهمين جلسه ) ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و  به استناد مصوبه شماره 85001/ت 52442 ه مورخ 31/6/94 هيئت وزيران صورت گرفته است.


۱۳۹۵/۰۴/۰۹ - ۰۰:۰۰
۴۲۰ بازدید