اطلاعیه

تقدیر وزیر علوم تحقیقات و فناوری از رئیس دانشگاه لرستان

۱۳۹۵/۰۶/۲۴


دکتر فرهادی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری از دکتر خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان به جهت تلاش وافر و پیگیریهای ایشان در اجرای آیین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی که منجر به ابطال 114 فقره سند مربوط به قطعات تفکیکی تصرف شده  از زمینهای دانشگاه لرستان که قبلا به نام مسکن و شهرسازی صادر شده بود و هم اکنون به نام دولت جمهوری اسلامی ایران – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر و وصول گردیده، تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
شایان ذکر است که این 114 فقره سند مربوط به 15 هکتار از اراضی دانشگاه است که به مسکن مهر اختصاص یافته بود و در مجاورت خوابگاه های دانشجویی دانشگاه واقع گردیده اند اما با پیگیری های فراوان و مکاتبات قانونی صورت گرفته سند این اراضی اخذ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردید.
متن نامه تقدیر دکتر فرهادی به شرح ذیل است:

 


۱۳۹۵/۰۶/۲۴ - ۰۰:۰۰
۴۴۶ بازدید