اطلاعیه

اولین نشست کمیسیونهای تخصصی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان لرستان برگزار شد

۱۳۹۵/۰۷/۰۶


 به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان : صبح امروز و در محل سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه لرستان اولین نشست کمیسیونهای تخصصی کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان لرستان برگزار شد. در این نشست دکتر خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان و دبیر کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان لرستان ضمن تشریح اهداف و اقدامات لازم در جهت هماهنگی کمیسیونهای تخصصی کارگروه سه پیشنهاد نیز به کارگروه ارائه نمودند.
لازم به ذکر است که در حال حاضر کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان لرستان از یازده کمیسیون تخصصی تشکیل یافته که دبیرخانه آن در دانشگاه لرستان مستقر است و اعضای هریک از این کمیسیونها نیز با توجه به ماموریت محوله از مدیران دستگاه ها و یا متخصصین حوزه مربوطه تشکیل شده است.۱۳۹۵/۰۷/۰۶ - ۰۰:۰۰
۴۳۷ بازدید